Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,

doufáme, že jsme pro Vás připravili kvalitní internetový obchod se vším, co je potřebné pro pohodlný nákup.Ovládání obchodu je intuitivní a jednoduché. Zajisté již máte základní znalosti s ovládáním internetového obchodu. V případě,že chcete nakupovat, není potřeba žádné registrace (kromě dealerů). Stačí jen po vložení vybraného produktu do košíku zadat potřebné fakturační  údaje do formuláře, který se Vám po tomto vložení zobrazí .V případě, že si přejete orientačně prohlédnout sortiment, můžete přímo vstoupit do prodejny a pro Vás zajímavé výrobky vkládat postupně do nákupního košíku. Každou odeslanou objednávku potvrdíme.

V případě nejasností kontaktujte naše zákaznické oddělení info@nipo.cz

Tel: +420 602 719 020

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem internetového obchodu nipo.cz je firma

NIPO Tools s.r.o., Lipová 7, 763 26 LUHAČOVICE

IČ: 28327934, plátce daně z přidané hodnoty(DPH) DIČ: CZ28327934

VŠEOBECNĚ

Tyto obchodní podmínky jsou závazným podkladem pro uzavření veškerých kupních smluv mezi firmou NIPO Tools s.r.o. (prodávající) a zákazníkem (kupující). Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje souhlas s těmito podmínkami. Jakékoli obchodní podmínky ze strany kupujícího platí pouze tehdy, jsou-li firmou NIPO Tools s.r.o. pro souvztažný obchodní případ odsouhlaseny a písemně potvrzeny. Práva a povinnosti vyplývající ze vztahu mezi prodávajícím a kupujícím se smluvně řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku či příslušnými právními předpisy v platném znění.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY - OBJEDNÁVKY

Uzavření kupní smlouvy vzniká teprve jejím potvrzením ze strany kupujícího formou písemnou(mail,fax,pošta), event. dle dohody mezi smluvními stranami formou ústní. Prodávající je oprávněn po kupujícím při uzavírání písemné kupní smlouvy požadovat především: - přesnou fakturační adresu (sídlo kupujícího dle zápisu do OR) - místo dodání zboží - adresu pro zaslání faktury, liší-li se od sídla kupujícího - IČ, DIČ - jméno osoby, oprávněné jménem kupujícího jednat - telefonické, event. faxové spojení - podpis kupujícího, event. otisk jeho firemního razítka.Spolu s těmito údaji uvádí prodávající do kupní smlouvy: - datum uzavření kupní smlouvy - přesnou specifikaci zboží - způsob úhrady zboží - event. další podmínky, vztahující se k obchodnímu případu Za písemnou formu se považují dále objednávky doručené ze strany kupujícího např. faxem nebo elektronickou poštou. V případě okamžitého odběru zboží vzniká závazné uzavření kupní smlouvy v okamžiku převzetí zboží s příslušnými doklady.

PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží můžete uhradit v současné době těmito způsoby:

a. dobírkou při předání zboží přepravcem(GEIS, PPL, Česká pošta...)

b. hotově při převzetí zboží v centrále firmy

c. zálohovou fakturou předem před odesláním zboží

d. fakturou se splatností (pouze u zákazníků s již prověřenou platební morálkou)

d. platební branou GOPAY (Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin).

POPLATEK ZA PŘEPRAVU

a. V případě objednávky pod 5000,- Kč bez DPH se účtuje k objednávce jednorázový manipulační poplatek 130,- Kč bez DPH, který v sobě zahrnuje dopravné, balné, event. dobírku a další poplatky     spojené s expedicí zboží. Je-li zboží z jedné objednávky vykrýváno po dohodě se zákazníkem postupně, platí se tento poplatek pouze jedenkrát.

b. V případě objednávky 5000,- Kč bez DPH a vyšší je dopravné a veškeré další manipulační poplatky spojené se zbožím pro zákazníka ZDARMA, ale vyhrazujeme si právo změnit přepravce na aktuálně nejvýhodnějšího.

ZPŮSOB ODESLÁNÍ / VYZVEDNUTÍ ZBOŽÍ

a. přepravní službou(GEIS, PPL,Obchodní balík ČP...) do 24 hod od data vyskladnění v rámci ČR

b. osobním vyzvednutím v sídle firmy

DODACÍ TERMÍNY

a. Dodací lhůty se snažíme krátit na minimum, velká část položek je přímo skladem a pak může být objednané zboží vyskladněno OBRATEM během následujících dnů .

b. Termín dodání u neskladových položek se řídí skladovými dispozicemi výrobců a nebývá delší, než 2 týdny; v opačném případě kontaktujeme zákazníka a domlouváme se s ním na dalším postupu. V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. 602 719 020 v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hod.

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze stornovat písemně, popřípadě telefonicky. V případě zrušení objednávky po odeslání zboží má společnost nárok na náhradu prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM

Nepodnikající osoby (spotřebitelé) mají právo odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Uplatní-li spotřebitel výše uvedené právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Zboží, které chce zákazník tímto způsobem vrátit, nesmí být poškozené a musí být vráceno se vším původním příslušenstvím a prodejním obalem včetně výplně, která výrobek chrání v krabici. Pokud některé z těchto věcí při návratu chybí, dodavatel si může jejich náhradu odečíst z peněz, které spotřebiteli vrací. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

ZÁRUKA, REKLAMACE

Veškeré reklamace poškozeného nebo nedodaného zboží musí být doručeny v písemné formě nejpozději do 3 dnů po obdržení dodávky prostřednictvím e-mailu: info@nipo.cz ,nebo poštou na sídlo naší společnosti. Prodávající poskytuje kupujícímu k dodávaným produktům záruku v délce 12/24 měsíců od data prodeje, kdy se vyskytnou možné vady, bránící řádnému užívání produktu k účelu, pro který byl vyroben. Záruka 12/24 měsíců - záruka 12 měsíců se poskytuje dle Obchodního zákoníku při prodeji fyzické nebo právnické osobě (vlastnící IČ), záruka 24 měsíců je poskytnuta běžnému spotřebiteli (zakoupené produkty nejsou použity k podnikatelské činnosti) a řídí se Občanským zákoníkem. Tato záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na použití chybného technologického procesu při výrobě tohoto produktu a nelze ji zaměňovat s obvyklou životností výrobku. Záruka se nevztahuje na: - vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci - vady způsobené chybným používáním a manipulací - vady způsobené chybnou instalací výrobku - vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním - vady způsobené neodborným zásahem do výrobku Kupující je povinen bezprostředně po zjištění vad ohlásit tuto skutečnost prodávajícímu, u kterého záruku uplatňuje. Při uplatňování reklamace předkládá kupující prodávajícímu kompletní nedemontovaný výrobek vč. dodaného příslušenství, originální záruční list (byl-li k výrobku přiložen) s vyplněnými údaji totožnými s reklamovaným výrobkem, kopii dokladu o koupi výrobku a písemný popis závady, na niž záruku uplatňuje. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Nebude-li při opravě shledána vada, na niž se záruka vztahuje, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika kupující. V případě jakéhokoli dotazu ohledně reklamace zaslaného zboží se v rámci co nejrychlejšího vyřízení obraťte prosím na naše pracovníky na tel. čísle 602 719 020 v pracovní dny od 7.00 do 18.00 hod. SERVIS :Firma NIPO Tools s.r.o. zajišťuje autorizovaný servis na opravy prodávaného nářadí, a to dle dohod s jednotlivými výrobci jak na opravy v záruce, tak pozáruční.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Firma NIPO Tools s.r.o. se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data Vámi sdělená třetím osobám a že tyto budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu naší firmy za účelem neustálého udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. PŮSOBNOST Firma NIPO Tools s.r.o. má obchodní působnost na celém území České republiky.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Poučení o ochraně osobních údajů:

Zákazník odesláním objednávky souhlasí se shromažďováním a používáním informací o sobě a uskutečňovaných nákupech. Prodávající se zavazuje, že neposkytne žádné osobní údaje spotřebitele a ani žádné další informace o spotřebiteli třetí straně. Výjimkou jsou osobní údaje spotřebitele nutné na doručení zboží, poskytnuté přepravci.

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy podle § 1820, NOZ č. 89/2012 Sb

1. Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí plnění. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (společnost NIPO Tools s.r.o., sídlo Lipová 7, 763 26 Luhačovice, tel: 602719020, e-mail: nipo@nipo.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 

Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese (Lipová 7, 763 26 Luhačovice). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“.
 

Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 350 Kč.

Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
                                                              

Nepřevzetí zásilky

Každá objednávka nebo expedovaná zásilka je kupujícímu písemně oznámená několikrát: objednávka při přijetí a potvrzení, potvrzení expedice zásilky prodávajícím, potvrzení přepravcem před doručením, opakovaným doručením a před koncem poštovní úložní doby. Prodávající proto neakceptuje storno objednávky ze strany kupujícího až po její expedici. Již expedovanou zásilku je kupující povinen převzít, aby prodávajícímu nevznikla škoda, nebo dodatečné náklady. Nepřevzetím zásilky vzniká prodejci přímá škoda na poštovném, balném, poplatcích za zpětné doručení a dalších souvisejících službách. Proto pokud kupující prokazatelně a písemně nestornoval objednávku před expedicí zboží, za nepřebranou zásilku bude vůči zákazníkovi evidovaná pohledávka v hodnotě 160 Kč, nebo ve výši skutečné škody, pokud byla vyšší než 160 Kč. Po nepřevzetí zásilky a jejím vrácení doručovatelem bude kupujícímu vystavena faktura na uvedenou sumu přepravních nákladů. Tuto fakturu je třeba uhradit ve stanoveném termínu splatnosti, v opačném případě bude tato pohledávka postoupena externí inkasní společnosti.

Š 2015 NIPO Tools s.r.o.